Tăng trưởng Lợi nhuận Công ty Đại chúng....

Đọc thêm>>

KIS Việt Nam Nâng Tầm Đội Ngũ Môi Giới...

Đọc thêm>>

Triển vọng TTCKVN năm 2020 từ Góc nhìn Phân tích..

Đọc thêm>>

Định Hạng Tín Nhiệm của FiinRating

Định Hạng Tín Nhiệm của FiinRating là định lượng về độ tin cậy của doanh nghiệp hoặc công cụ nợ do doanh nghiệp phát hành hoặc các dự án do doanh nghiệp triển khai thông qua việc áp dụng các mô hình phân tích định lượng, phân tích thanh khoản, đánh giá rủi ro tín dụng và khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Alternate Text

Định hạng trái phiếu

Phương pháp đo lường định lượng chất lượng tín dụng của trái phiếu thông qua đánh giá sức mạnh tài chính của đơn vị phát hành, các biện pháp đảm bảo, việc sử dụng vốn và nguồn trả nợ để xác định khả năng thanh toán gốc lãi trái phiếu đó khi đến hạn.

Alternate Text

Định hạng đơn vị phát hành

Phương pháp đo lường, đánh giá, dự báo toàn diện mức độ tín nhiệm vay nợ của một tổ chức. Sử dụng phương pháp thống nhất áp dụng cho từng nhóm ngành, tập trung vào đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn, hoặc khả năng sẵn sàng đáp ứng các cam kết về tài chính.

Alternate Text

Phân Tích Doanh Nghiệp

Phương pháp đánh giá sâu rộng doanh nghiệp về mức độ rủi ro tín dụng và thanh khoản trên cơ sở áp dụng các mô hình định lượng kết hợp dựa trên dữ liệu tổng thể tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam và các dữ liệu phi tài chính thay thế từ các nguồn hợp pháp. Mức độ rủi ro tín dụng của doanh nghiệp được xác định và định vị trên cơ sở so sánh các chỉ số trung bình ngành tại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Khách hàng của FiinRating

Alternate Text

Đơn Vị Phát Hành

Tăng uy tín, tính minh bạch và hình ảnh doanh nghiệp.

Huy động vốn dễ dàng, thuận lợi, lãi suất phù hợp với rủi ro hơn trên thị trường vốn.

Đáp ứng các quy định khắt khe đối với các nhà phát hành theo chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Alternate Text

Nhà đầu tư

Định lượng được mức độ rủi ro tương quan với lợi ích mang lại đối với khoản đầu tư.

Rủi ro tín dụng doanh nghiệp được đánh giá, theo dõi và có tính so sánh giữa các ngành, các thị trường.

Theo dõi định hạng và cảnh báo rủi ro từ bên thứ ba đảm bảo tính độc lập, minh bạch và tuân thủ.

Alternate Text

Doanh nghiệp

Tăng khả năng mở rộng thị trường, đối tác, cơ hội đầu tư và huy động vốn.

Uy tín và chất lượng tín dụng của doanh nghiệp được lượng hóa bởi tổ chức định hạng tín nhiệm chuyên nghiệp.

Cơ sở để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực hoạt động và quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Mọi thông tin thắc mắc về FiinRating, vui lòng liên hệ theo địa chỉ.

Alternate Text

Trụ sở Hà Nội:

Tầng 10, Tòa nhà Peakview, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Điện Thoại: (84-24) 3562 6962

Alternate Text

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Tầng 3, Tòa nhà Profomilk Plaza, số 51-53 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện Thoại: (84-28) 3933 3586