FiinRatings giữ nguyên mức Xếp hạng Tín nhiệm Dài hạn của BCG ở mức BB; hạ triển vọng xuống Ổn định

28 June 2022 - 10:45 AM Alternate Text

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

FiinRatings giữ nguyên điểm xếp hạng tín nhiệm dài hạn tổ chức phát hành của BCG (“Công ty”) và hạ triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm xuống Ổn định từ mức Tích cực. Triển vọng được điều chỉnh để phản ánh những thay đổi trong môi trường kinh doanh của Công ty và cả kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. FiinRatings đánh giá triển vọng Xếp hạng Tín nhiệm sẽ được giữ ở mức ổn định trong 12-24 tháng tới, do nhiều khả năng Công ty vẫn phải duy trì mức đòn bẩy tài chính (Nợ vay/EBITDA) tương đương mức hiện tại trong trung hạn.

Chúng tôi sẽ xem xét đến việc nâng điểm xếp hạng tín nhiệm trong các trường hợp:

  • Hồ sơ kinh doanh của Công ty được cải thiện trong khi giảm thiểu mức độ rủi ro tài chính hiện tại. Việc cải thiện hồ sơ kinh doanh có thể bao gồm các yếu tố như: (i) Công ty thực hiện hoàn trả các nghĩa vụ tài chính của các dự án sau khi đi vào hoạt động, đồng thời tích lũy nguồn vốn, do đó làm giảm đòn bẩy tài chính và cải thiện mức độ linh hoạt tài chính; (ii) không có sự chậm trễ đáng kể trong triển khai hoạt động bán hàng các dự án bất động sản hoặc nếu dòng tiền thu được từ các dự án tốt hơn dự kiến;
  • Các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo tiếp tục tạo ra dòng tiền ổn định, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được này để trả các khoản nợ vay làm giảm và duy trì đòn bẩy Nợ vay/EBITDA dưới mức khoảng 4,0-5,0 lần hoặc thấp hơn trong giai đoạn tới. 

Chúng tôi sẽ xem xét đến việc hạ điểm xếp hạng tín nhiệm trong các trường hợp: 

  • Hồ sơ kinh doanh của Công ty xấu đi. Kịch bản này có thể xảy ra nếu (i) Công ty tham gia sâu vào việc mở rộng sang hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà Công ty không có nhiều kinh nghiệm, yêu cầu vốn đầu tư lớn và làm suy giảm nghiêm trọng tính linh hoạt tài chính, hoặc (ii) đối với các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai của Công ty có yếu tố không chắc chắn liên quan đến khuôn khổ pháp lý, hoặc (iii) các dự án đi vào vận hành không hiệu quả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian hoàn vốn và khả năng tạo ra dòng tiền của dự án; 
  • Đòn bẩy tài chính của Công ty tăng mạnh với Nợ vay/EBITDA tăng vượt ngưỡng 10,0 lần và có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa đồng thời nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính không đủ khả năng để làm giảm tỷ lệ này, ảnh hưởng đến mức điểm xếp hạng hiện tại.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn tại ĐÂY

Giới thiệu về FiinRatings 

FiinRatings là một thương hiệu của FiinGroup, được Bộ Tài chính chứng nhận đủ điều kiện thực hiện xếp hạng tín nhiệm (XHTN) tại Việt Nam theo giấy phép số 02/GCN-DVXHTN ngày 20/03/2020. Để củng cố và nâng cao chuyên môn của mình, ngày 24/05/2021, FiinRatings đã công bố tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ S&P Global Ratings và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Mới đây nhất, ngày 10/3/2022, FiinGroup chính thức được Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative, viết tắt là “CBI”) chứng nhận là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được ủy quyền đánh giá các trái phiếu xanh được phát hành bởi các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chương trình của tổ chức này.

FiinRatings duy trì một chính sách độc lập nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các quy định hiện hành trong việc cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam cũng như nhằm tuân thủ các chính sách nội bộ về tránh mâu thuẫn lợi ích và đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc phân tích và đưa ra ý kiến xếp hạng tín nhiệm

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập tại ĐÂY.

Nguồn: