FiinRatings Analyst Call

Ngành tài chính tiêu dùng của Việt Nam & kết quả xếp hạng tín nhiệm Công ty VietCredit

Alternate Text

Tạm hoãn

Alternate Text

Zoom Meeting

Xếp hạng tín nhiệm độc lập nhà phát hành và các công cụ nợ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết tại Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn, đặc biệt trong bối cảnh kênh huy động trái phiếu và các công cụ nợ khác như chứng chỉ tiền gửi đã trở lên lớn mạnh với sự tham gia rộng rãi của không chỉ các định chế tài chính, nhà đầu tư chuyên nghiệp mà cả nhà đầu tư là doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.

Với vai trò là đơn vị xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp phép ngày 20/3/2020, FiinGroup đã thực hiện xếp hạng một số doanh nghiệp phát hành lớn và công cụ nợ của họ thông qua thương hiệu FiinRatings. Ngày 19/05/2021 vừa qua, FiinRatings cũng đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đơn vị đầu tiên là một công ty tài chính tiêu dùng VietCredit và gần đây nhất chúng tôi cũng đang triển khai hợp tác với S&P Global Ratings và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Chúng tôi mong muốn đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư và các thành viên thị trường trong việc hiểu và đánh giá về ngành liên quan cũng như việc sử dụng các kết quả xếp hạng của FiinRatings vào hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro cũng như các vấn đề liên quan. Chính vì vậy, hội thảo này là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động hội thảo chuyên đề của FiinRatings chúng tôi.

Chi tiết chương trình

15:00 - 15:05

Lời mở đầu

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Quang Thuân, FCCA

Tổng Giám đốc CTCP FiinGroup

15:05 - 15:20

Tổng quan & triển vọng ngành tài chính tiêu dùng của Việt Nam

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Chuyên viên Phân tích Tín dụng Cao cấp, FiinRatings

15:20 - 15:35

Phương pháp xếp hạng tín nhiệm định chế tài chính

Alternate Text

(Bà) Trần Thị Băng Tâm

Chuyên viên Phân tích Tín dụng, FiinRatings

15:35 - 15:55

Phân tích kết quả xếp hạng Công ty Tài chính VietCredit

Alternate Text

(Ông) Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm Định chế Tài chính

15:55 - 16:30

Thảo luận chuyên đề

  • Triển vọng của ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam
  • Kết quả xếp hạng và ý nghĩa về định giá lãi suất
  • Sự khác nhau giữa kết quả xếp hạng của FiinRatings và các tổ chức quốc tế
  • Việc sử dụng các yếu tố định tính và định lượng trong mô hình xếp hạng
Alternate Text

(Ông) Nguyễn Quang Thuân, FCCA - Điều phối

Tổng Giám đốc CTCP FiinGroup

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Minh Tú

Cố vấn Tài chính, Định chế Tài chính, FiinRatings

Alternate Text

(Bà) Prachi Gupta, MMS

Cố vấn Tài chính, Định chế Tài chính, FiinRatings

Alternate Text

(Ông) Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm Định chế Tài chính, FiinRatings

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Chuyên viên Phân tích Tín dụng Cao cấp, FiinRatings

16:30 - 17:15

Hỏi đáp với nhà đầu tư

17:15 - 17:30

Kết thúc

Diễn giả

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Quang Thuân, FCCA

Tổng Giám đốc CTCP FiinGroup

Trước khi sáng lập FiinGroup, ông là Quản lý đầu tư tại Vietnam Holding Asset Management Ltd với AUM trị giá 150 triệu USD và trước đó là Quản lý tại PwC Việt Nam và Sydney (Australia).

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Minh Tú

Giám đốc Khối Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm, FiinRatings

Ông Tú hiện là Giám đốc khối Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm của FiinGroup. Ông tham gia FiinGroup từ năm 2017 với vai trò trưởng nhóm khối Dịch vụ Phân tích Doanh nghiệp.

Alternate Text

(Bà) Prachi Gupta, MMS

Cố vấn Tài chính, Xếp hạng Định chế Tài chính, FiinRatings

Bà Prachi Gupta là Chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm, với hơn 10 năm làm việc tại CRISIL - Công ty đầu ngành về xếp hạng tại Ấn Độ (công ty con thuộc S&P Global)

Alternate Text

(Ông) Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, FiinRatings

Ông Khang đã có kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng. Ông có 3 năm làm việc ở vị trí kiểm toán tại KPMG Việt Nam và 3 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tài chính tại Khối Ngân hàng Đầu tư của TPBank.

Alternate Text

(Ông) Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Chuyên viên Phân tích Tín dụng Cao cấp, FiinRatings

Hoàng hiện tại đang là Trưởng nhóm Phân tích rủi ro tín dụng tại FiinRatings. Ông đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích tài chính và kiểm toán.

Alternate Text

(Bà) Trần Thị Băng Tâm

Chuyên viên Phân tích Tín dụng Cao cấp, FiinRatings

Tâm hiện là Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng tại FiinRatings, chịu trách nhiệm ở cả mảng phân tích tài chính và phi tài chính. Trước khi chuyển sang FiinRatings, Tâm là trưởng nhóm phân tích dữ liệu thuộc Khối Dịch vụ Thông tin Doanh nghiệp tại FiinGroup từ 2018