Hội thảo trực tuyến: Chia sẻ Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest và Triển vọng Bất Động sản Dân cư ở các đô thị vệ tinh

16 May 2022 - 11:10 AM Alternate Text

 

Ngày 20/4/2022 vừa qua, FiinRatings thông báo kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (“VPI”) ở mức BB+ với triển vọng: Ổn định.

Nhằm mang tới cho các Nhà đầu tư và Thị trường những thông tin chi tiết về kết quả Xếp hạng tín nhiệm cùng những phân tích chuyên sâu về Triển vọng ngành Bất động sản dân cư ở các đô thị vệ tinh, FiinRatings hân hạnh tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến: Chia sẻ Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và Triển vọng Bất Động sản Dân cư ở các đô thị vệ tinh.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 15h00 ngày 17/05/2022 (thứ ba)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hình thức: Hội thảo trực tuyến Zoom Meeting

NỘI DUNG HỘI THẢO

Phần 1: Mở đầu chương trình

  • Giới thiệu chương trình
  • Đôi nét về FiinRatings

(Ông) Nguyễn Nhật Hoàng, CFA - Điều phối viên, Phó phòng Phân tích rủi ro tín dụng

Phần 2: Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

  • Điểm nhấn chính về kết quả Xếp hạng tín nhiệm
  • Cơ sở xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp
  • Triển vọng xếp hạng và Yếu tố theo dõi

(Ông) Nguyễn Anh Quân – Phó phòng Phân tích rủi ro tín dụng

(Bà) Trần Thị Băng Tâm - Chuyên viên cao cấp Phân tích rủi ro tín dụng

Phần 3: Triển vọng Bất động sản Dân cư ở các đô thị vệ tinh

  • Tiềm năng phát triển của các khu đô thị vệ tinh
  • Những rủi ro về bất động sản dân cư ở khu đô thị vệ tinh

(Ông) Nguyễn Tùng Anh – Trưởng nhóm Nghiên cứu rủi ro tín dụng

Phần 4: Thảo luận và trao đổi với các chuyên gia

Đăng ký tham gia hội thảo TẠI ĐÂY.

THÀNH PHẦN DIỄN GIẢ

•         (Ông) Nguyễn Nhật Hoàng, CFA - Điều phối viên, Phó phòng Phân tích rủi ro tín dụng

•         Nguyễn Anh Quân - Phó phòng Phân tích Rủi ro Tín dụng

•         Trần Thị Băng Tâm - Chuyên viên cao cấp Phân tích rủi ro tín dụng

•         Nguyễn Tùng Anh - Trưởng nhóm Nghiên cứu rủi ro tín dụng

Nguồn: