FiinRatings: Công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Lần đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“VCI”) (A- | Triển vọng: Ổn định)

19 September 2022 - 12:46 PM Alternate Text

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

FiinRatings trân trọng thông báo kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“VCI” hay “Công ty”) ở mức A- với triển vọng: Ổn định.

Kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn lần đầu đối với VCI ở mức “A-” với triển vọng xếp hạng “Ổn định” dựa trên sự đánh giá về mức độ rủi ro và triển vọng của ngành chứng khoán tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cũng như đánh giá về năng lực kinh doanh và tình hình tài chính của VCI.

CÁC YẾU TỐ CÓ THỂ DẪN ĐẾN NÂNG HOẶC HẠ BẬC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Triển vọng xếp hạng ở mức Ổn định thể hiện quan điểm của FiinRatings về khả năng thay đổi mức xếp hạng tín nhiệm của VCI trong vòng 24 tháng tới. Chúng tôi có thể xem xét thay đổi xếp hạng của VCI trong các trường hợp sau:

Kịch bản Nâng điểm xếp hạng:

  • Thị phần môi giới của VCI được cải thiện đáng kể, với hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức tốt và tiếp tục áp dụng các chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ
  • Cơ cấu thu nhập có sự đóng góp lớn hơn từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ bằng cách mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và tập khách hàng, đặc biệt là mảng khách hàng cá nhân.

Kịch bản Hạ điểm xếp hạng:

  • VCI có sự sụt giảm đáng kể về thị phần môi giới chứng khoán, ảnh hưởng đến khả năng duy trì vị thế môi giới trong top 10 các công ty chứng khoán hàng đầu hoặc Công ty gia tăng khẩu vị rủi ro trong các mảng hoạt động đầu tư hay cho vay ký quỹ.
  • Cấu trúc nguồn vốn và khả năng sinh lời / hiệu quả hoạt động của Công ty có sự suy giảm rõ rệt.
  • Thị trường có những diễn biến bất thường và không thuận lợi làm ảnh hưởng đến thanh khoản và khả năng sinh lời của Công ty.

Chi tiết về công bố XHTN này được trình bày TẠI ĐÂY

Lưu ý: Nội dung Công bố là các tuyên bố về ý kiến và quan điểm của FiinRatings trong thời điểm thực hiện Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành. Các ý kiến, phân tích và quyết định xác nhận xếp hạng của FiinRatings không phải là khuyến nghị để mua, nắm giữ hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Về FiinRatings

FiinRatings, một thương hiệu của FiinGroup, được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam vào 20/3/2020. Hiện FiinRatings đã thực hiện cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho nhiều tổ chức phát hành lớn trong các ngành khác nhau và công cụ nợ của họ tại Việt Nam. FiinRatings cũng là đơn vị được Tổ chức Trái phiếu Khí hậu Quốc tế (Climate Bonds Initiative) ủy quyền xác nhận trái phiếu xanh của từ ngày 11/3/2022.

Ngày 26/7/2022, FiinRatings chính thức thiết lập quan hệ đối tác với S&P Global Ratings, tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất trên thế giới. Theo đó, S&P Global Ratings sẽ mở rộng phạm vi hoạt động chuyển giao công nghệ không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ cho FiinRatings mà còn hỗ trợ công tác quản trị, vận hành và tuân thủ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ tốt trên thế giới.

Liên hệ truyền thông:

(Cô) Nguyễn Minh Hiền, Chuyên viên Quan hệ Công chúng,
+ 84 (0) 358 048 193 hoặc email: hien.nguyenminh@fiingroup.vn   

Liên hệ dịch vụ khách hàng:

(Cô) Bá Thị Thu Huệ, Quản lý Cấp cao, Khối Thương mại
+84 (0) 971 390 935 hoặc email: hue.ba@fiingroup.vn

Nguồn: