Tài liệu chia sẻ tại Sự kiện Phát triển Tài chính Bền vững nhằm Phát triển Cơ sở Hạ tầng Việt Nam của PIDG

09 March 2023 - 05:29 PM Alternate Text

 

Ngày 7 tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup & FiinRatings, có bài phát biểu và thảo luận tại sự kiện “Thúc đẩy tài chính bền vững cho phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam” tổ chức Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Tư nhân (“PIDG”) và Guarantco với sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận về bối cảnh tài chính bền vững cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam, việc phát triển các chính sách, và kinh nghiệm của PIDG trong việc cung cấp các giải pháp nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn phù hợp cho các dự án có rủi ro cao. Đồng thời, PIDG cũng chia sẻ các công cụ tài chính đa dạng đã được thiết lập và có hiệu quả cao trong việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong nước và xây dựng năng lực địa phương.

Tham gia tại hội thảo này, ông Thuân đã đưa ra một số quan điểm và góp ý với góc nhìn từ đại diện cho một tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa đã tham gia thẩm định tín dụng, xếp hạng tín nhiệm một số doanh nghiệp trong ngành hạ tầng của Việt Nam, cụ thể về các chủ đề sau:

  • Nhu cầu cấp vốn cho các công ty tư nhân trong việc thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng trong bối cảnh kế hoạch đầu tư công hiện tại ở Việt Nam và khả năng huy động vốn khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.
  • Các vấn đề quan tâm chính về rủi ro tín dụng chính trong việc tài trợ cho các công ty tư nhân với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án liên quan tại Việt Nam.
  • Tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các bên liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm gì để chuẩn bị tốt hơn cho các chiến lược tài chính của họ trong lĩnh vực này.

Để xem thêm chi tiết về bài trình bày của đại diện phía FiinGroup, xin mời truy cập TẠI ĐÂY

FiinGroup

Nguồn: