Thông báo Đảm bảo giữ nguyên cấu trúc Dữ liệu và vận hành Dịch vụ Dữ liệu API Datafeed khi KRX được triển khai

24 April 2024 - 06:14 PM Alternate Text

 

Kính gửi Quý Khách Hàng, 

Theo thông báo của các Sở Giao dịch Chứng khoán, hệ thống giao dịch mới KRX dự kiến sẽ được triển khai chính thức từ ngày 02.05.2024.  

Nhằm đảm bảo tính hoạt động ổn định cho các hệ thống phía khách hàng đang có kết nối với Dịch vụ API Datafeed, Chúng tôi xin cam kết việc chuyển đổi hệ thống KRX sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến dịch vụ API Datafeed. Toàn bộ Cấu trúc Dữ liệu cung cấp và cách thức vận hành của dịch vụ API DataFeed mà FiinGroup đang cung cấp tới Quý khách hàng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây. 

Trong trường hợp Hệ thống KRX bổ sung thêm các đầu mục dữ liệu mới sau quá trình vận hành chính thức, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể đến quý khách hàng về lộ trình thay đổi cấu trúc dữ liệu để Quý khách hàng có đủ thời gian nâng cấp/thay đổi với mục tiêu giảm thiểu tối đa các tác động và duy trì tính ổn định của các hệ thống phía khách hàng khi kết nối đến Dịch vụ API DataFeed của FiinGroup. 

Quý khách hàng cần chủ động chuyển đổi kết nối API Datafeed sang các hệ thống nội bộ có liên quan tới KRX nếu có. Trong trường hợp cần tới sự hỗ trợ từ FiinGroup, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Đầu mối chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay để được hỗ trợ tốt nhất.  

Trân trọng, 

FiinGroup

Nguồn: