Highlighted News

17/12/2021

Nhìn vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Việt Nam, đặc biệt là trái phiếu bất động sản, nhiều bất ổn đã được chỉ ra, có thể dẫn tới rủi ro trong tương lai. Trong khi đó, hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN) sau rất nhiều nỗ lực triển khai vẫn chưa có sự phát triển tương xứng với kỳ vọng của cơ quan quản lỹ cũng như quy mô phát hành của thị trường.

Page 5 of 40