Highlighted News

01/08/2022

Sự sôi động của thị trường Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong những năm gần đây đã cho thấy đây không chỉ là một kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng đối với nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong những năm tới mà còn hỗ trợ đắc lực trong việc làm giảm bớt áp lực lên hệ thống tín dụng ngân hàng.

Page 2 of 37