Highlighted News

17/08/2020

Ngày 12/08/2020, Hội thảo trực tuyến FiinTrade Talk #2: Triển vọng và cơ hội chứng khoán đến cuối năm 2020 đã được phát trực tiếp trên Fanpage FiinTrade Platform và FiinGroup JSC với sự tham gia của các chuyên gia về Tài chính Chứng khoán, Đầu tư và Kinh tế vĩ mô cũng như hơn 800 khách hàng từ các doanh nghiệp khác nhau.

Page 1 of 1