08/11/2022

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động minh bạch hồ sơ chất lượng tín dụng cũng như tuân thủ chính sách mới, FiinRatings trân trọng thông báo về việc tiếp tục triển khai chương trình tài trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với giá trị lên đến 20.000 USD (tức khoảng 490.000.000 VND).