22/06/2023

Đây là thông điệp chính từ bài phát biểu của ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings tại Hội thảo thường niên dành cho nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”) tổ chức vào ngày 14-16/6/2023. Tại sự kiện, ông Thuân đã tham gia bàn tròn thảo luận về các rủi ro liên quan đến thị trường bất động sản và trình bày với tư cách là diễn giả về thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.