21/11/2023

Ngày 17/11/2023, ông Nguyễn Quang Thuân (Chủ tịch FiinGroup) đã trình bày tham luận với chủ đề “Định vị những động lực tăng trưởng và rủi ro cho triển vọng kinh tế Việt nam năm 2024” tại Hội nghị Cấp cao Thành viên HĐQT năm 2023 (2023 Vietnam Directors Summit). Chủ tịch FiinGroup đã chia sẻ những đánh giá và phân tích chuyên sâu từ góc nhìn của một đơn vị cung cấp dữ liệu, phân tích thị trường và xếp hạng tín nhiệm có kinh nghiệm tại Việt Nam.