03/10/2022

Ngày 30/9/2022, diễn ra Hội thảo “Phát triển Thị Trường Trái phiếu xanh - Huy động Tài chính xanh cho Tăng trưởng xanh, bền vững". Hội thảo do Tổ chức hợp tác phát triển của Cộng Hòa Liên bang Đức (GIZ) tổ chức, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các chuyên gia kinh tế - tài chính, các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Page 1 of 67