Highlighted News

16/05/2022

Nhằm mang tới cho các Nhà đầu tư và Thị trường những thông tin chi tiết về kết quả Xếp hạng tín nhiệm cùng những phân tích chuyên sâu về Triển vọng ngành Bất động sản dân cư ở các đô thị vệ tinh, FiinRatings hân hạnh tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến: Chia sẻ Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và Triển vọng Bất Động sản Dân cư ở các đô thị vệ tinh.

Page 1 of 118