12/12/2022

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022: FiinRatings chính thức thông báo đã dừng hoạt động xếp hạng tín nhiệm về Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“BCG”). Việc dừng thực hiện xếp hạng do hợp đồng xếp hạng đã hết hạn và hai bên thống nhất không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Page 1 of 3