22/09/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức từ kinh tế toàn cầu. Chính những sự bất ổn này đã dẫn đến đà vươn lên các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua bán – sáp nhập (M&A) ngân hàng Việt Nam và khiến cho hoạt động đầu tư của nhiều công ty nội địa gặp khó khăn.

Page 1 of 62