FiinRatings nỗ lực đồng hành cùng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

27 June 2022 - 10:26 AM Alternate Text

 

FiinRatings đã tham gia sự kiện Interbank Offsite 2022 vào ngày thứ Sáu 24/6 vừa qua, chúng tôi xin chia sẻ tới quý Khách hàng những điểm chính trong phiên thảo luận chuyên môn của sự kiện: 

- Bộ Tài chính đang gấp rút sửa đổi nội dung Nghị định 153 về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên thị trường nhằm hướng tới nâng cao chất lượng thị trường ngày càng minh bạch và phù hợp thông lệ quốc tế. Hiện tại, Nghị định 153 hiện đang trong giai đoạn trình Chính phủ và dự kiến sẽ sớm ban hành trong thời gian tới. Bên cạnh đó Bộ tài chính cũng tiếp tục có kế hoạch sửa đổi Nghị định 155 nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật và nâng cao bảo vệ cho nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường. 

- Các quỹ đầu tư mong muốn các đơn vị XHTN như FiinRatings cần có:

  • (i) Đối chiếu thang điểm XHTN nội địa so với thang điểm XHTN quốc tế bởi các định chế tài chính đang chủ yếu sử dụng kết quả XHTN  theo thang điểm quốc tế.

Về điểm này, đại diện FiinRatings giải thích rằng hai hệ thống thang điểm là khác nhau, một htang điểm bị giới hạn trần bởi mức BB+ (theo S&P) và một thang điểm giới hạn ở mức AAA. FiinRatings đang nỗ lực để đối chiếu và cung cấp những hướng dẫn phục vụ thị trường. 

  • (ii) Thị trường cần các đơn vị XHTN có những giải thích về ý nghĩa của thang điểm xếp hạng nội địa nên được áp dụng ra sao đối với các thành viên thị trường, đặc biệt là công tác đánh giá rủi ro vỡ nợ và tính giá lãi suất khi trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung.

Về điểm này, FiinRatings cho rằng, việc xác định lãi suất là của các nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn, tuy nhiên FiinrRatings sẽ cung cấp những hỗ trợ trong việc giải nghĩa kết quả XHTN và ngụ ý về mức lãi suất được giao dịch trên thị trường để nhà đầu tư có thể tham chiếu và phục vụ các quyết định đầu tư và quản trị rủi ro.

- Với vai trò là một tổ chức ủy thác của thị trường, FiinRatings sẽ nỗ lực trong hoạt động đào tạo công chúng, trong đó có những giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường thông qua xây dựng Cẩm nang về Phân tích và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhằm hướng tới một thị trường phát triển minh bạch và bền vững. 

Tài liệu trình bày tại Diễn đàn của FiinGroup xin truy cập tại ĐÂY.

Nguồn: