[Data Digest 9] Chứng khoán Việt Nam: Chiến lược sống chung với COVID!

24 September 2021 - 01:49 PM Alternate Text

Sau 1 tuần báo cáo FiinPro Digest #9 chính thức được gửi tới các khách hàng của FiinTrade Premium, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về hướng phân tích và tiếp cận mới.

Như tên gọi của báo cáo, Nhóm phân tích dữ liệu tài chính của FiinGroup đã đi sâu phân tích các nhóm cổ phiếu đã và sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ COVID khi mà chiến lược sống chung với COVID được khẳng định.

Bên cạnh đó, câu chuyện về các yếu tố của phía CẦU trong tương quan với các yếu tố CUNG về cổ phiếu cũng được tập trung phân tích.

Những nội dung chính trong báo cáo FiinPro Digest #9 bao gồm:

  • Các yếu tố tác động CẦU - CUNG của cổ phiếu
  • Cổ phiếu ngành phi tài chính nào đáng quan tâm?
  • Phân tích cổ phiếu ngành tài chính

Chi tiết báo cáo: https://bit.ly/FiinPro-Digest-9

Với vai trò là đơn vị dữ liệu và thông tin phân tích độc lập, chúng tôi mong muốn hỗ trợ khách hàng đem đến những công cụ hữu ích, thông tin chiều sâu và phân tích tạo sự khác biệt và đi trước thị trường.

FiinTrade

Nguồn: