FiinRatings – Giải pháp khai thông vốn tín dụng cho thị trường bất động sản Việt Nam

30 June 2022 - 11:14 AM Alternate Text

 

Tham gia Hội thảo Thị trường vốn Việt Nam: Vượt qua thử thách và tiến về phía trước, trong khuôn khổ sự kiện Interbank Offsite 2022 bởi VBMA, ông Nguyễn Quang Thuân, TGĐ FiinRatings - Nhà tài trợ Kim cương của sự kiện, đã có bài trình bày đề dẫn về Giải pháp Khai thông Vốn Tín dụng cho Thị trường Bất động sản Việt Nam.

Trong phần trình bày, ông đã đưa ra những khó khăn, thách thức của ngành bất động sản Việt Nam cũng như đưa ra 04 nhóm giải pháp và khuyến nghị giúp khai thông vốn tín dụng cho thị trường Bất động sản Việt Nam.

Thứ nhất, đại diện của FiinRatings đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mở về pháp lý dự án Bất động sản dân cư, do các tổ chức tín dụng và người mua trái phiếu hiện đang “ngại rủi ro” vì thiếu thông tin. Theo đó, cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cung cấp cho người mua trái phiếu các thông tin về sở hữu đất đai, pháp lý dự án cũng như những thông tin về triển khai và thương mại bất động sản.

Bên cạnh đó, tăng cường minh bạch thông tin nhà phát hành và sản phẩm trái phiếu cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của ngành Bất động sản dân cư tại Việt Nam. Minh bạch thông tin bằng cách cải thiện hồ sơ phát hành: quy định mẫu OC (bản chào bán Trái phiếu doanh nghiệp) chuẩn tối thiểu để các doanh nghiệp cần áp dụng,…; công bố thông tin trong suốt vòng đời của trái phiếu, bao gồm thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu, bao gồm nâng cao văn hóa xếp hạng tín nhiệm độc lập,… Việc đẩy mạnh xếp hạng tín nhiệm sẽ giúp không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà còn giúp các ngân hàng thương mại trong việc tham chiếu lựa chọn, đánh giá và cho vay tín dụng phù hợp với khẩu vị rủi ro và chỉ đạo của NHNN: kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng BĐS.

Nhóm giải pháp thứ ba đề cập đến việc cân nhắc sửa đổi quy định pháp lý theo hướng linh hoạt, vì sự vận hành đúng chức năng của kênh vốn trái phiếu doanh nghiệp và nhu cầu đầu tư của người dân. Theo đó, việc đẩy mạnh giám sát các đơn vị phát hành, tư vấn phát hành, phân phối và quản lý tài sản đảm bảo, mở rộng cơ sở nhà đầu tư trong và ngoài nước là hết sức cần thiết.

Cuối cùng, theo ông Thuân, việc phát triển bền vững thị trường bất động sản dân cư tại Việt Nam sẽ cần nỗ lực từ phía các định chế tài chính trung gian. Về phía đơn vị tư vấn phát hành, cần hỗ trợ nhà phát hành cải thiện minh bạch thông tin. Về phía đơn vị phân phối trái phiếu, cần cải thiện năng lực đội ngũ tư vấn trái phiếu, minh bạch lợi nhuận – rủi ro cho người mua cá nhân, nâng cao hiểu biết và đưa ra cẩm nang đầu tư trái phiếu cho nhà đầu tư, …

Chi tiết phần trình bày của ông Nguyễn Quang Thuân - Đại diện FiinRatings: https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10378780?lang=vi-vn 

FiinGroup

Nguồn: