ACBS – FIINTRADE: Hội thảo đầu tư “CHUYỂN MÌNH CÙNG THỊ TRƯỜNG”

09-September-2022

Zoom Webinar

Hội thảo đầu tư với chủ đề 'Chuyển mình cùng thị trường' do công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) phối hợp với nền tảng phân tích dữ liệu chứng khoán FiinTrade tổ chức sẽ diễn ra vào 14:30, ngày 16/09/2022 tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM.

Page 1 of 1