Triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2024

13-November-2023

Zoom Webinar

Tình hình kinh doanh doanh nghiệp đã được kỳ vọng phục hồi tốt năm 2023 nhưng thực tế không như kỳ vọng, tăng trưởng lợi nhuận đi ngang, áp lực tài chính lớn ở một số ngành trong khi đó cung tiền qua hệ thống tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp ở mức rất thấp so với kỳ vọng và nhiều ngành vẫn còn trong quá trình hồi phục về mức bình thường.

Vai trò của xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng

16-October-2023

Zoom Webinar

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng có thông tin để thẩm định tình hình tài chính, khả năng trả nợ cũng như các rủi ro của doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm độc lập trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và đầu tư vào các công cụ nợ.

Hội Thảo FiinGroup: Khai thác dữ liệu Trái phiếu Doanh nghiệp với Cổng Thông Tin FiinPro-X

15-September-2023

Zoom Webinar

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đầy thách thức của năm 2023, việc hiểu rõ về hoạt động phát hành và giao dịch TPDN trở nên cực kỳ cần thiết. FiinGroup trân trọng giới thiệu hội thảo chuyên sâu được thiết kế để trang bị cho nhà đầu tư những công cụ và thông tin để hiểu rõ các hoạt động trên thị trường TPDN. FiinPro-X Bond Portal sẽ đem lại mang đến góc nhìn hoàn toàn mới trong việc theo dõi, phân tích thị trường Trái phiếu hiện nay.

Thông báo Tập trung Kinh tế trong giao dịch M&A tại Việt Nam: Góc nhìn từ người trong cuộc

08-August-2023

Zoom Webinar

Thông báo Tập trung Kinh tế trong giao dịch M&A tại Việt Nam: Góc nhìn từ người trong cuộc

FiinGroup Invest Summit: Điểm sáng đầu tư năm 2023

15-February-2023

Zoom Webinar

FiinGroup Invest Summit là sự kiện thường niên, nổi bật của FiinGroup với mong muốn cung cấp cho nhà đầu tư những góc nhìn phân tích độc lập, chuyên sâu về các kênh đầu tư tài sản chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bất đống sản, v.v.

Page 1 of 2