Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam 2022: Tiếp tục Phục hồi Kinh tế - Các Nhân tố Thúc đẩy Tăng trưởng

23 November 2022 - 04:58 PM Alternate Text

 

Cho đến nay, Việt Nam đã làm rất tốt trong cuộc chiến chống lại covid và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới. Ngày 22/11/2022, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (NCIF-MPI) phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam 2022 để thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.  

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Quang Thuân - Tổng Giám đốc FiinRatings cùng các thành viên tham gia diễn đàn đã tích cực trao đổi về tác động kinh tế từ các góc độ khác nhau: sản xuất, thị trường tài chính, thị trường lao động và năng suất, kinh tế vĩ mô, kỹ thuật số và năng lượng, từ đó đưa các phương án để duy trì sự phục hồi trong ngắn và trung hạn và đạt được mức tăng trưởng cao trong dài hạn. 

Ông Thuân đã có phần tham luận đáng chú ý về Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam: Sự cần thiết của “Một bàn tay hữu hình và mạnh mẽ”. Từ các phân tích và kịch bản đưa ra, ông Thuân nêu lên một vài gợi ý về chính sách đối với ngắn hạn, bao gồm: Rà soát đặc biệt đối với các tổ chức phát hành lớn có rủi ro đối với các trái chủ cá nhân; Chương trình tín dụng bất động sản; Thúc đẩy trái phiếu phát hành công khai... 

Đồng thời, ông kiến nghị thông điệp mạnh mẽ hơn từ Chính phủ để khôi phục niềm tin của thị trường nợ; tăng cường minh bạch thông tin, ra mắt thị trường thứ cấp tập trung vào tháng 6/2023 theo yêu cầu của Nghị định 65; Mở rộng các nhà đầu tư cơ sở kết hợp cùng cung cấp thông tin và đào tạo; hay tăng cường tín dụng xanh... 

Theo dõi chi tiết phần trình bày của ông Nguyễn Quang Thuân TẠI ĐÂY 

Quý vị có thể xem chi tiết tài liệu Diễn đàn TẠI ĐÂY 

Xem lại toàn bộ diễn đàn TẠI ĐÂY 

FiinGroup

Nguồn: