Giải pháp khai thông kênh vốn TPDN nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và hướng đến phát triển bền vững

19 December 2022 - 11:28 AM Alternate Text

 

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức", Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 chính thức khai mạc vào sáng ngày 17/12/2022, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Để có căn cứ tham mưu Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội, sự kiện lần này được tổ chức với bốn hội thảo chuyên đề và một Phiên toàn thể - Tọa đàm cấp cao dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Là đại diện doanh nghiệp duy nhất có phần trình bày tại Hội thảo Chuyên đề 2 với chủ đề “Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings đã chia sẻ về “Giải pháp khai thông kênh vốn TPDN nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và hướng đến phát triển bền vững”.

Trong phần trình bày của mình, ông Thuân đã chỉ ra 6 thách thức để hoàn thiện nền tảng thị trường đầy đủ và hiệu quả. Xem thêm chi tiết tại đây

Bên cạnh đó, ông Thuân cũng đề xuất các giải pháp trung và dài hạn có thể giải quyết rốt ráo các vấn đề của thị trường trái phiếu Việt Nam nên được tiếp cận từ ba hướng: Cung - Cầu - Hạ tầng trung gian. Ông cũng cho rằng cải thiện mình bạch thông tin về các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin và từng bước khai thông kênh dẫn vốn quan trọng này. Xem thêm chi tiết tại đây

Xem thêm chi tiết phần thuyết trình của ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings tại Hội thảo chuyên đề 2, Diễn đàn Kinh tế lần thứ 5 tại đây.

Trước đó, đại diện FiinGroup đã vinh dự tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4, tổ chức ngày 05/06/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với phần trình bày về "Giải pháp Nguồn vốn cho Thị trường Bất động sản Việt Nam”, xem thêm tại đây.

FiinRatings

Nguồn: