Chủ tịch FiinGroup chia sẻ về giải pháp thúc đẩy tài chính xanh tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2023

19 September 2023 - 03:49 PM Alternate Text

 

Ông Nguyễn Quang Thuân (Chủ tịch FiinGroup, Tổng Giám đốc FiinRatings) tham gia tọa đàm tại Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2023 (“HEF”) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 15/9/2023 với chủ đề: “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không".  

Thảo luận tại “Phiên 02: Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững cho một siêu đô thị (như Thành phố Hồ Chí Minh)”, ông Thuân chia sẻ về khả năng và gợi ý giải pháp huy động vốn xanh để thực hiện các kế hoạch phát triển xanh từ góc nhìn của một tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa được Bộ Tài chính cấp phép và đơn vị được ủy quyền xác nhận trái phiếu xanh theo chuẩn quốc tế của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative).  

Một số nội dung được đại diện FiinGroup chia sẻ bao gồm: 

• Huy động vốn cho tăng trưởng xanh từ thị trường vốn nội địa và từ các nhà đầu tư nước ngoài là giải pháp quan trọng. Lý do là nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn chế và chỉ đủ để tài trợ cho một phần nhỏ kế hoạch tăng trưởng xanh, chủ yếu là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đang được quy hoạch tại TP.HCM như đường cao tốc, nhà máy điện, nhà máy cấp nước, hệ thống xử lý rác thải, nước thải, và cảng biển. 

• Các dự án xanh cần những khoản đầu tư rất dài hạn với nguồn vốn vay dài hạn, do đó việc phụ thuộc vào đầu tư công và nguồn tín dụng ngân hàng là không đủ. Thời gian hoàn vốn của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như năng lượng tái tạo sẽ rơi vào khoảng 13-15 năm, trong khi các dự án xử lý chất thải sẽ là hơn 15 năm. Do đó, việc phát triển cơ chế nhằm thu hút nguồn vốn vay dài hạn là biện pháp quan trọng để thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh. 

• Trái phiếu và Khoản vay Xanh, Xã hội, Liên kết Bền vững (“Green, Social, Sustainability-Linked” hay “Trái phiếu GSS”) là một công cụ tài chính quan trọng đối với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Điều đáng mừng là TP.HCM đang trong quá trình dự thảo khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030. Ông Thuân kiến nghị TP.HCM nên xem xét phát hành trái phiếu GSS chính quyền địa phương để thu hút vốn trong và ngoài nước nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh. Ngoài ra, TP.HCM cần có các chương trình hỗ trợ trái phiếu GSS cho doanh nghiệp bằng cách phối hợp với các bộ ban ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để huy động vốn cho các dự án xanh tại TP.HCM. 

• Ông Thuân cũng chia sẻ từ kinh nghiệm hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng khung trái phiếu GSS và đánh giá độc lập bao gồm Xác nhận độc lập (Green Bond Verification) hoặc Báo cáo đánh giá độc lập (Second Party Opinions) trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu hoặc Nguyên tắc Trái phiếu Xanh, Nguyên tắc Khoản vay Xanh của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (“ICMA”) và các bộ tiêu chuẩn khác được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà đầu tư quốc tế. 

• Đại diện FiinGroup cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tốt cho quá trình “xanh hóa”, bao gồm chuẩn bị khung tài chính xanh trong chiến lược vốn của doanh nghiệp, tìm hiểu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và chủ nợ, lợi ích của việc xanh hóa thị trường vốn và các vấn đề thiết thực được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm. 

Về FiinRatings 

Công ty Cổ phần FiinRatings (“FiinRatings”), một thành viên của FiinGroup và là đối tác hợp tác của S&P Global Ratings. FiinRatings hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm được cấp phép bởi Bộ Tài chính, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và các hoạt động liên quan cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và bên cho vay trên thị trường vốn Việt Nam. FiinRatings đã xây dựng và chuẩn hóa mô hình xếp hạng tín nhiệm cho hơn 50 ngành và tiểu ngành của các doanh nghiệp Việt Nam 

FiinRatings cũng là đơn vị được ủy quyền xác nhận trái phiếu xanh theo chuẩn quốc tế của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Initiative) tại Việt Nam và là một trong các đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ Đánh giá ESG và Chấm điểm ESG cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

FiinGroup là đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng phân tích thông tin tài chính, thông tin kinh doanh và nghiên cứu thị trường nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fiingroup.vn.

FiinGroup

Nguồn: