[Data Digest 8] “Chứng khoán Việt Nam hiện đắt hay rẻ trong bối cảnh bình thường mới?”

16 June 2021 - 08:50 AM Alternate Text

FiinGroup vừa phát hành Báo cáo FiinPro Digest #8: “Chứng khoán Việt Nam hiện đắt hay rẻ trong bối cảnh bình thường mới?”, được soạn lập bởi Nhóm Phân tích Dữ liệu, Khối Dịch vụ Thông tin Tài chính.

Báo cáo đã được chuyển tới các khách hàng trả phí thuê bao sử dụng hệ thống FiinPro (cơ sở dữ liệu tài chính chuyên sâu) và FiinTrade (phân tích chứng khoán chuyên sâu) vào ngày 10/6/2021.

Trong báo cáo này, chúng tôi muốn hỗ trợ quý khách hàng có một góc nhìn xa hơn với không chỉ năm 2021 mà cả triển vọng 2022, với những nội dung chính:

  • Định giá TTCK Việt Nam đang đắt hay rẻ trong điều kiện bình thường mới?
  • Dự báo và đánh giá triển vọng lợi nhuận 2021 và 2022
  • Cổ phiếu nhóm ngành nào vẫn còn tiềm năng tăng giá trong tương quan với dự báo lợi nhuận 2021 và 2022
  • Một số rủi ro cần theo dõi đối với TTCK Việt Nam
  • Chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp Q1-2021
  • Hiệu quả hoạt động của khối Ngân hàng Q1-2021

Quý vị Vui lòng download báo cáo chi tiết tại đây: http://bit.ly/FiinPro-Digest-8  

Happy Investing

FiinGroup

Nguồn: