11/01/2024

Hà Nội, ngày 11/1/2024- Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup đã tham gia diễn thuyết và điều phối Diễn đàn CFO Hà Nội 2024 với chủ đề “Định hình tương lai Tài chính: Đổi mới, Ứng dụng và Chuyển đổi”. Đây là diễn đàn do Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính (CFO) Việt Nam tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà quản trị tài chính cấp cao gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến phát triển bền vững.