23/11/2022

Ngày 22/11/2022, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (NCIF-MPI) phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam 2022 để thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.