05/12/2023

Hà Nội, ngày 1/12/2023 – Bà Trần Kiều Oanh (Trưởng phòng Dịch vụ Tài chính, Khối Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn, FiinGroup) đã tham gia Hội thảo Doanh nghiệp số Việt Nam 2024 (Vietnam Digital Business Seminar 2024) với tư cách diễn giả. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (‘KBIZ’), Trung tâm hợp tác Công nghệ thông tin Hàn Quốc (‘KICC’) và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (NIPA). Sự kiện thu hút hơn 100 đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ số và fintech, hướng đến thúc đẩy chuyển đổi và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam.

Page 1 of 35