15/03/2024

Hà Nội, ngày 15/3/2024, FiinGroup đã đồng hành cùng RSM Việt Nam tổ chức thành công hội thảo “Chuyển động thuế 2023 - Tax in motion” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các thông tin mới nhất về thuế, quyết toán thuế và bức tranh kinh tế năm 2023-2024.