05/07/2023

Nhằm khuyến khích sự gắn kết và nâng cao tinh thần nhân viên sau một năm làm việc và cống hiến, FiinGroup sẽ tổ chức chương trình du lịch hè Company Trip cho toàn thể nhân viên Công ty. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng & đối tác về thời gian tạm ngừng làm việc như sau