04/06/2020

Báo cáo phân tích dữ liệu FiinPro Digest 3 từ Fiingroup mới đây cho rằng các tác động từ dịch Covid-19 sẽ kéo giảm lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết năm 2020, dự kiến khoảng 12% so với năm 2019.