09/09/2022

Ngày 7/9/2022, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn” nhằm nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề này, tạo ra diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ các mô hình kinh tế tuần hoàn đang áp dụng, khó khăn gặp phải cũng như các đề xuất chính sách với các cơ quan quản lý nhằm triển khai hoạt động kinh tế tuần hoàn thành công tại Việt Nam.

Page 1 of 1