Highlighted News

19/08/2020

Trong bối cảnh ngân hàng nhà nước tiếp tục thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực Bất Động Sản và dịch Covid-19 quay trở lại lần hai với những diễn biến phức tạp gây những tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, kênh huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu đã được các doanh nghiệp tìm đến.

Page 1 of 7