01/03/2024

FiinGroup xin được trân thành cảm ơn tới hơn 200 Quý khách hàng là các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn dịch vụ Dữ liệu của chúng tôi là nguồn dữ liệu đầu vào tin cậy cho các hệ thống sản phẩm platform về tài chính, phân tích đầu tư của mình trong suốt 16 năm qua.