15/09/2023

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đầy thách thức của năm 2023, việc hiểu rõ về hoạt động phát hành và giao dịch TPDN trở nên cực kỳ cần thiết. FiinGroup trân trọng giới thiệu hội thảo chuyên sâu được thiết kế để trang bị cho nhà đầu tư những công cụ và thông tin để hiểu rõ các hoạt động trên thị trường TPDN.