04/06/2024

Hà Nội, ngày 04/06/2024, Bà Trần Kiều Oanh (Trưởng phòng Dịch vụ Tài chính, Khối Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn, FiinGroup) đã tham gia Hội thảo Trực tuyến Vietcap với chủ đề "Ngành Tài Chính Tiêu Dùng Việt Nam: Con Đường Phục Hồi và Triển Vọng." Sự kiện thu hút gần 100 khách mời, bao gồm các chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Page 1 of 80