06/02/2024

Hà Nội, ngày 15/12/2023- Ông Khiếu Duy Hải (Giám đốc Khối Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường & Tư vấn, FiinGroup) đã tham gia diễn thuyết tại hội thảo trực tuyến “Đầu tư và thực tiễn pháp lý tại Singapore, Malaysia và Việt Nam”.

Page 1 of 79