05/05/2023

FiinPro-X, phiên bản nâng cấp của FiinPro với sự đột phá hơn về công nghệ, toàn diện dữ liệu và hoàn thiện về trải nghiệm người dùng. FiinPro-X luôn tiên phong là hệ thống cơ sở Dữ liệu Tài chính toàn diện và chuyên sâu nhất về Việt Nam, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc thu thập, xử lý, kiểm chứng và tiêu chuẩn hóa dữ liệu.

Page 1 of 99